NORSK HAVBRUKSAKADEMI:

Videregående skole

Havbruksakademiet ligger på Toft Brygge, 7 km fra Brønnøysund. Skolen startet opp i august 2018 med 15 elever på Vg1 Naturbruk m. akvakultur. Fra 2019 vil skolen også ha 15 elever på Vg2 Akvakultur.

Mer Info

Høyere utdanning

Norsk Havbruksskole er i en søknadsprosess for godkjenning som fagskole innen akvakultur med studietilbudene Havbrukstekniker og Driftsleder Havbruk. Planlagt oppstart: august 2019.

Mer Info

Fag- og sertifiseringskurs

Norsk Havbruksakademi tilbyr sertifiseringskurs rettet mot havbruksnæringen, inkludert kurs som forbereder til teorieksamen som praksiskandidat for de som ønsker å ta fagbrev som fagoperatør.

Mer Info


Regionale havbruksbedrifter:
  • Vi understreker behovet for rekruttering av kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og støtter Norsk Havbruksakademis planer om utdanningstilbud i akvakultur i regionen –Marine Harvest * SinkabergHansen/Bindalslaks * Norsk Havbrukssenter * Vegalaks * Vega Sjøfarm * Akva Design * Akva Future * Aquaculture Innovation * Eco Fjord Farming * Plastsveis * TruckTek * Akvapartner * Egersund Net * Nova Sea