NORSK HAVBRUKSAKADEMI

Fag- og sertifiseringskurs

Norsk Havbruksakademi vil tilby en rekke fag- og sertifiseringskurs rettet mot havbruksnæringen. Kursvirksomheten starter høsten 2017 og omfatter også et 120 timers kurs som forbereder til teorieksamen som praksiskandidat for de som ønsker å ta fagbrev som fagoperatør.

Mer Info

Fagoperatør – Akvakultur

Havbruksakademiet er i en søknadsprosess for godkjenning som videregående skole med planlagt oppstart høsten 2018. Skolen søker om godkjenning for 15 elever på VG1 Naturbruk – Akvakultur og VG2 Akvakultur med yrkesfaglig fordypning og påfølgende to års læretid i bedrift.

Mer Info

Høyere utdanning

Norsk Havbruksskole er i en søknadsprosess for godkjenning som fagskole innen akvakultur med studietilbudene Havbrukstekniker og Driftsleder Havbruk og med planlagt oppstart i 2018. Vi har også inngått en intensjonsavtale med Nord Universitet om å samarbeide om høyere utdanning.

Mer Info


Uttalelser
  • Vi understreker behovet for rekruttering av kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og støtter Norsk Havbruksakademis planer om utdanningstilbud i akvakultur i regionen –Marine Harvest * SinkabergHansen/Bindalslaks * Norsk Havbrukssenter * Vegalaks * Vega Sjøfarm * Akva Design * Akva Future * Aquaculture Innovation * Eco Fjord Farming * Plastsveis * TruckTek * Akvapartner * Egersund Net * Nova Sea

Sjømat Norge

Vi ser svært positivt på initiativet som er reist på Helgeland for å etablere et nytt utdanningstilbud. Dette vil være svært positivt for næringslivet og for unge som ikke trenger å reise så langt for å ta utdanning.

Mer Info

Brønnøy kommune

At en privat videregående skole ønsker å etablere tilbud i Brønnøy oppleves positivt. Både for næringens behov for kvalifisert arbeidskraft og for ungdommene som bestemmer seg for å ta utdanningen

Mer Info

Sør-Helgeland Regionråd

Sør-Helgeland Regionråd gir sin fulle støtte til etableringen av en ny videregående skole og et kurs- og sertifiseringssenter innen havbruk/akvakultur i Brønnøysund.

Mer Info