NORSK HAVBRUKSAKADEMI:

Videregående skole

Havbruksakademiet har godkjenning som videregående skole etter friskoleloven med godkjenning for 15 elever på Vg1 Naturbruk og 15 elever på Vg2 Akvakultur. Skolestart er 20. august 2018.

Mer Info

Høyere utdanning

Norsk Havbruksskole er i en søknadsprosess for godkjenning som fagskole innen akvakultur med studietilbudene Havbrukstekniker og Driftsleder Havbruk. Vi har også inngått en intensjonsavtale med Nord Universitet om å samarbeide om høyere utdanning.

Mer Info

Fag- og sertifiseringskurs

Norsk Havbruksakademi tilbyr en rekke fag- og sertifiseringskurs rettet mot havbruksnæringen. Kursvirksomheten  omfatter et 120 timers kurs som forbereder til teorieksamen som praksiskandidat for de som ønsker å ta fagbrev som fagoperatør.

Mer Info


Regionale havbruksbedrifter:
  • Vi understreker behovet for rekruttering av kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og støtter Norsk Havbruksakademis planer om utdanningstilbud i akvakultur i regionen –Marine Harvest * SinkabergHansen/Bindalslaks * Norsk Havbrukssenter * Vegalaks * Vega Sjøfarm * Akva Design * Akva Future * Aquaculture Innovation * Eco Fjord Farming * Plastsveis * TruckTek * Akvapartner * Egersund Net * Nova Sea