Ønsker du jobb i en spennende, internasjonal vekstnæring?

Havbruksnæringen tilbyr utfordrende og fremtidsrettede jobber.
Mulighetene er mange og behovet er stort for ansatte med kvalifikasjoner innen akvakultur.
Havbruksakademiet er en videregående skole med 15 elever på Vg1 Naturbruk og 15 elever på
Vg2 Akvakultur. Skolens beliggenhet på Toft brygge utenfor Brønnøysund med nærhet til
sjø og oppdretts aktiviteter, og samarbeid med lokale oppdrettsaktører gir unike
muligheter for opplæring i moderne fiskeoppdrett.

 

Vg1 NATURBRUK med akvakultur

Vg1 Naturbruk med akvakultur gir deg en helhetlig forståelse av bruk av natur og en integrert samhandling mellom praksis og teori. Du lærer om arbeid på oppdrettsanlegg og tar båtførerprøven og sikkerhetskurs.

Havbruksakademiet følger offentlige læreplaner, se Læreplan for Vg1 Naturbruk.

Opplæringen skal bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du vil få mulighet til å arbeide med konkrete aktiviteter der produksjonsprosess, teknikk og kvalitet henger sammen.

Opplæringen i felles programfag omfatter Naturbasert produksjon, Naturbasert aktivitet og Yrkesfaglig fordypning, og vil favne et utvalg aktiviteter i et økologisk og samfunnsmessig perspektiv.

Vg2 AKVAKULTUR

Vg2 Akvakultur omfatter opplæring i moderne fiskeoppdrett gjennom teori og praktisk erfaring. Kurset gir deg forståelse for sammenhenger mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet og inkluderer kranfører-, truckfører- og VHF-sertifikat. Fullført og bestått Vg2 Akvakultur, 2 år som lærling på oppdrettsanlegg og bestått fagprøve gir fagbrev som Fagoperatør i akvakultur.

Havbruksakademiet følger offentlige læreplaner, se Læreplan for Vg2 Akvakultur.

Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring, basert på biologisk produksjon med krav til kvalitet i prosesser og produkter. Programfagene skal utvikle markedsforståelse og gi innsikt i næringens rolle i samfunnet og rolle som internasjonal matprodusent. Videre skal programfagene legge grunnlaget for en yrkeskompetanse som kan bidra til fortsatt vekst og utvikling av næringen, og gi kunnskap om rammebetingelser og nasjonal forvaltning av næringen.

Opplæringen skal legge til rette for at du skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innen daglig røkting og drift av akvakulturanlegg, ut fra miljøkrav og biologiske forhold.
I økologisk, bærekraftig og etisk perspektiv skal opplæringen bidra til å utvikle din evne til samarbeid, refleksjon, kreativitet og tverrfaglig tenkning.

Opplæringen i programfagene skal favne bredden i norsk akvakulturnæring når det gjelder arter, anleggstyper og driftsformer. Opplæringen skal bidra til å utvikle yrkesforståelse gjennom samarbeid med lokalt næringsliv, der teori og praksis knyttes sammen. Programfagene skal legge grunnlaget for videre yrkesutdanning som lærling i akvakultur eller videre studieforberedende utdanning.Havbruksakademiet – Et valg for fremtiden!

Som ung på Sør-Helgeland har du spennende muligheter innen havbruksnæringen, en nærings i sterk vekst og der kompetanse er etterspurt.
Havbruksakademiet er en liten skole med to klasser á 15 elever. Dette gir god kontakt mellom elever, lærere og administrasjon. Vi jobber aktivt for et godt læringsmiljø og for at våre elever opplever at de blir sett og trives.
Havbruksakademiet ligger på bryggekanten og med nærhet til oppdrettsfasiliteter. Samlokalisering med tre havbruksselskaper gir unike muligheter for læring i et havbruksmiljø og der du vil kunne lære fra noen av de beste i næringen.
Velkommen som søker til Havbruksakademiet!

Alexander Halsen
Rektor

Søknad – Havbruksakademiet

Søknadsfrist: Søknadsfrist til skoleåret 2019/2020 var 1. mars 2019.
Neste søknadsfrist: 1. mars 2020
Skolestart (2019): Vg1 Naturbruk: 19. august 2019
Vg2 Akvakultur: 20. august 2019
Skolepenger (2019): Kr 2.500 per semester, – kr 5.000 per skoleår.
Kontakt: Tel.: 91 92 11 02
post@havbruksakademiet.com

 


Sikkerhetskurs Vg1 2018
  • Havbruksakademiet er en veldig lærerik og bra skole. Vi har engasjerte lærere, mye praksis og lærer godt hvordan vi skal forberede oss til å komme ut i arbeidslivet. Vi har også et godt mattilbud, som gir oss energi og motivasjon.–Emilia Hauan Lundeby, Vg1 2018

  • Vi har artige skoledager og dyktige lærere. Jeg trives veldig godt og kan anbefale skolen!–Bendik Bakken, Vg1 2018