Ønsker du et spennende og fremtidsrettet yrke?

Havbruksnæringen tilbyr utfordrende og fremtidsrettede jobber.
Mulighetene er mange og behovet er stort for ansatte med kvalifikasjoner innen akvakultur.
Havbruksakademiet har godkjenning som videregående skole etter friskoleloven med godkjenning for
15 elever på Vg1 Naturbruk og 15 elever på Vg2 Akvakultur. Skolestart er 20. august 2018.

 

Vg1 NATURBRUK med akvakultur

Vg1 Naturbruk gir deg en helhetlig forståelse av bruk av natur og en integrert samhandling mellom praksis og teori. Du får opplæring i arbeid på oppdrettsanlegg og tar båtførerprøven og sikkerhetskurset IMO 50.

Havbruksakademiet følger offentlige læreplaner, se Læreplan for Vg1 Naturbruk. Opplæringen skal bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du vil få mulighet til å arbeide med konkrete aktiviteter der produksjonsprosess, teknikk og kvalitet henger sammen.

Opplæringen i felles programfag omfatter Naturbasert produksjon, Naturbasert aktivitet og Yrkesfaglig fordypning, og vil favne et utvalg produksjoner og aktiviteter i et økologisk og samfunnsmessig perspektiv.

Bestått Vg1 Naturbruk ved Havbruksakademiet gir deg prioritert opptak til Vg2 Akvakultur.

Skolestart:
– Vg1 Naturbruk:  20. August 2018
– Vg2 Akvakultur: August 2019
Skolepengesats: Kr 2.500 per semester, – kr 5000 per skoleår.
Kontakt: Tel.: 91 92 11 03  |  post@havbruksakademiet.com

 

Vg2 AKVAKULTUR

Vg2 Akvakultur omfatter opplæring i moderne fiskeoppdrett gjennom teori og praktisk erfaring. Kurset gir deg forståelse for sammenhenger mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet og inkluderer kranfører-, truckfører og VHF-sertifikat. Fullført og bestått Vg2 Akvakultur, 2 år som lærling på oppdrettsanlegg og bestått fagprøve gir fagbrev som Fagoperatør i akvakultur.

Havbruksakademiet følger offentlige læreplaner, se Læreplan for Vg2 Akvakultur.
Opplæringen skal legge til rette for at du skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innen daglig røkting og drift av akvakulturanlegg, ut fra miljøkrav og biologiske forhold.
I økologisk, bærekraftig og etisk perspektiv skal opplæringen bidra til å utvikle din evne til samarbeid, refleksjon, kreativitet og tverrfaglig tenkning.


Optimal beliggenhet og samarbeid med lokale aktører

Havbruksakademiets unike beliggenhet på Toft Brygge, 7 km fra Brønnøysund og med nærhet til sjø og oppdrettsaktiviteter, gir optimale muligheter til opplæring i naturbruk og akvakultur med fokus på moderne fiskeoppdrett. Samarbeid med ledende oppdrettsaktører i regionen sikrer en bred faglig forankring.

 

BRØNNØY KOMMUNE:
  • At en privat videregående skole ønsker å etablere tilbud i Brønnøy oppleves positivt. Både for næringens behov for kvalifisert arbeidskraft og for ungdommene som bestemmer seg for å ta utdanningen.