LÆRERSTILLINGER

Ved Havbruksakademiet er det ledige stillinger som timelærere på Vg1 Naturbruk for skoleåret 2018/2019.
Havbruksakademiet tilbyr et tverrfaglig kunnskapsmiljø i sterk utvikling og vi søker dyktige og engasjerte pedagoger som:
– vil være ambisiøse på elevenes vegne
– er åpne for nye ideer

Fagbehov i lærerstillingene er norsk, engelsk, kroppsøving og naturbasert aktivitet.
Tilsettingsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk
For nærmere opplysninger om stillingene: kontakt styremedlem Kjell Arne Engelsø, tlf.: 46 91 39 64 eller daglig leder Robert Jørgensen – robert@havbruksakademiet.com

Søknadsfrist: 15. april 2018