Kunnskapsbasert næring i sterk vekst

Samtidig som norsk havbruksnæring er i sterk vekst og der både politisk miljø, forvaltning, forskning og næring legger til grunn at det er et potensial for en mangedobling av aktiviteten de neste tretti år, skjer det en rask og kunnskapsbasert utvikling innen teknologi, drift, biologi, fiskehelse og genetikk. Dette krever både flere ansatte og ansatte med høyere kompetanse på flere områder. Meldingene fra bransjen er tydelige: Norsk havbruk trenger oppdaterte utdanningsløp på flere kompetansenivåer.

Utdanning i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked

Målet med etableringen av Norsk Havbruksakademi er å utvikle et ledende opplæringssenter innen akvakultur med tilbud langs hele kompetansekjeden. I tillegg til klasseromsbaserte opplæringstilbud, planlegges også modul-, samlings- og nettbaserte studier, noe som vil gi Norsk Havbruksakademi et nasjonalt marked. Norge som en internasjonalt ledende aktør innen akvakultur i kombinasjon med ny opplæringsteknologi, gir spennende muligheter også i et internasjonalt opplæringsmarket.


* Norsk Havbruksakademi  har inngått intensjonsavtale med Nord Universitet om et samarbeid for kurs på bachelor- og mastergradsnivå

Opplæring på flere nivå

Norsk Havbruksakademi dekker hele kompetansekjeden innen akvakultur; fag- og sertifiseringskurs, videregående utdanning (fagbrev i akvakultur) og høyere yrkesrettet utdanning (fagskolestudier).

Våre opplæringstilbud

 • Fag- og sertifiseringskurs inkludert 120 timers kurs for teoretisk fagprøve i akvakultur.
 • Fagutdanning – Videregående skole
  Havbruksakademiet er en videregående skole med 30 elever på Vg1 Naturbruk og Vg2 Akvakultur. Skolen planlegger også Vg3 Studieforberedende naturbruk m. akvakultur for oppstart i 2020.
 • Høyere utdanning
  • Fagskolestudier (høyere yrkesrettet utdanning)
   Norsk Havbruksfagskole har godkjenning som fagskole  med studie-tilbudene Havbrukstekniker  (30 studiepoeng) og Driftsleder Havbruk (60 studiepoeng – Fagskolegrad) . Dette gir spennende videreutdanningsmuligheter for fagoperatører i akvakultur. Oppstart: 2020.
  • Høgskolestudier*
   Norsk Havbruksakademi har intensjonsavtale med Nord Universitet om samarbeid på bachelor- og mastergradsnivå.

Optimal beliggenhet og samarbeid med lokale aktører

Norsk Havbruksakademi har en unik beliggenhet på Toft Brygge utenfor Brønnøysund, i et maritimt miljø med nærhet til oppdrettsfasiliteter. Samarbeid med ledende oppdrettsaktører i regionen og med andre opplæringsaktører, sikrer en bred faglig forankring.

Undervisningstillatelse for akvakultur

Havbruksakademiet har undervisningstillatelse for oppdrett av laks. Tillatelsen drives i samarbeid med SinkabergHansen og  dette sikrer våre elever en realistisk og kvalitativt god opplæring i praktisk akvakultur i tråd med næringens behov.

Faglig Råd – Akvakultur

Vi har opprettet Faglig Råd, – et rådgivende organ med ressurspersoner fra havbruksnæringen som skal sikre oppdaterte undervisningstilbud i samsvar med arbeidsmarkedets behov.

God mottagelse

Etableringen av Norsk Havbruksakademi støttes av Sjømat Norge, Brønnøy kommune, Sør-Helgeland Regionråd og av en samlet havbruksnæring i regionen.


Sjømat Norge:
 • Vi ser svært positivt på initiativet som er reist på Helgeland for å etablere et nytt utdanningstilbud. Dette vil være svært positivt for næringslivet i regionen og for unge som ikke trenger å reise så langt for enten å ta utdanning, videre- eller etterutdanning.