Kunnskapsbasert næring i sterk vekst

Samtidig som norsk havbruksnæring er i sterk vekst og der både politisk miljø, forvaltning, forskning og næring legger til grunn at det er et potensial for en 5-dobling av aktiviteten de neste tretti år, skjer det en rask og kunnskapsbasert utvikling innen teknologi, drift, biologi, fiskehelse og genetikk. Dette krever både flere ansatte og ansatte med høyere kompetanse på flere områder. Meldingene fra bransjen er tydelige: Norsk havbruk trenger oppdaterte utdanningsløp på flere kompetansenivåer.

Utdanning i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked

Målet med etableringen av Norsk Havbruksakademi er å utvikle et ledende opplæringssenter innen akvakultur med tilbud langs hele kompetansekjeden. I tillegg til klasseromsbaserte opplæringstilbud, vil modul-, samlings- og nettbaserte studier gi Norsk Havbruksakademi et nasjonalt marked. Norge som en internasjonalt ledende aktør innen akvakultur i kombinasjon med ny opplæringsteknologi, gir spennende muligheter også i et internasjonalt opplæringsmarket.


* Norsk Havbruksakademi  har inngått intensjonsavtale med Nord Universitet om et samarbeid for kurs på bachelor- og mastergradsnivå

Opplæring på flere nivå

Opplæringsvirksomheten omfatter Norsk Havbruksakademi, Havbruksakademiet og Norsk Havbruksfagskole som samlet skal dekke hele kompetansekjeden innen akvakultur; fag- og sertifiseringskurs, videregående utdanning (fagbrev i akvakultur) og høyere utdanning på fagskole- og høgskolenivå.

Våre opplæringstilbud

 • Fag- og sertifiseringskurs inkludert 120 timers kurs for teoretisk fagprøve i akvakultur.
 • Fagutdanning – Videregående skole
  Havbruksakademiet er godkjent som videregående skole for 15 elever på hver av trinnene Vg1 Naturbruk og Vg2 Akvakultur. Skolen har søkt godkjenning av Vg3 Studieforberedende naturbruk m. akvakultur for oppstart i august 2020.
 • Høyere utdanning
  • Fagskoleutdanning
   Norsk Havbruksfagskole har godkjenning som fagskole innen akvakultur med studietilbudene Havbrukstekniker  (30 studiepoeng) og Driftsleder Havbruk (60 studiepoeng – Fagskolegrad) . Dette gir videreutdanningsmuligheter for fagoperatører i akvakultur. Planlagt oppstart: 2020.
  • Høgskolestudier*
   Norsk Havbruksakademi har inngått intensjonsavtale med Nord Universitet om samarbeid på bachelor- og mastergradsnivå.

Optimal beliggenhet og samarbeid med lokale aktører

Norsk Havbruksakademi har en unik beliggenhet i et maritimt miljø med nærhet til oppdrettsfasiliteter. Samarbeid med ledende oppdrettsaktører i regionen og med andre opplæringsaktører, sikrer en bred faglig forankring.

Undervisningstillatelse for akvakultur

For å kunne tilby en realistisk og kvalitativt god opplæring i praktisk akvakultur i tråd med næringens behov, har Havbruksakademiet søkt Fiskeridirektoratet om undervisningstillatelse for produksjon av laks. Dette vil sikre våre elever relevant kompetanse i praktisk drift og sentrale driftsproblemstillinger i oppdrettsnæringen.

Faglig Råd – Akvakultur

Vi har opprettet Faglig Råd, – et rådgivende organ med ressurspersoner fra havbruksbransjen som skal sikre oppdaterte undervisningstilbud i samsvar med arbeidsmarkedets behov.

God mottagelse

Etableringen av Norsk Havbruksakademi støttes av Sjømat Norge, Brønnøy kommune, Sør-Helgeland Regionråd og av en samlet havbruksnæring i regionen.


Sjømat Norge:
 • Vi ser svært positivt på initiativet som er reist på Helgeland for å etablere et nytt utdanningstilbud. Dette vil være svært positivt for næringslivet i regionen og for unge som ikke trenger å reise så langt for enten å ta utdanning, videre- eller etterutdanning.