Søknad – Havbruksakademiet

Havbruksakademiet har hele landet som inntaksområde, og er åpent for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlig videregående skole. Søknad til Havbruksakademiet gjøres på skolens søknadsskjema, som enten kan leveres elektronisk eller sendes per post.

Søknadsfrist er 1. mars, deretter fortløpende opptak ved ledige plasser

Etter søknadsfristen 1. mars, behandler skolen søknader fortløpende dersom det er ledige plasser.
Før du går i gang med søknadsprosessen, anbefaler vi deg å se gjennom følgende:

Vedlegg til søknaden

Søkere må dokumentere fullført 10-årig grunnskole, eller tilsvarende. Opptak basert på karakterer fra 1. halvår, gjøres dermed under forutsetning av at skoleåret fullføres.
Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår. Du må derfor legge ved karakterutskrift fra avsluttende fag i 8. og 9. klasse + karakterutskrift for 1. halvår i 10. klasse. Attestert kopi av vitnemål med standpunkt- og eksamenskarakterer for 10. klasse må du ettersende når dette er klart i juni.
Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt vitnemål. Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar vitnemål.

søknadsskjema

Opplysninger som oppgis i søknadsskjemaet blir behandlet i tråd med Personvernloven.
Har du spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen, kan du sende oss en epost på post@havbruksakademiet.com eller du kan ringe oss på 91 92 11 02.

 

Sjømat Norge:
  • Vi ser svært positivt på initiativet som er reist på Helgeland for å etablere et nytt utdanningstilbud. Dette vil være svært positivt for næringslivet i regionen og for unge som ikke trenger å reise så langt for enten å ta utdanning, videre- eller etterutdanning.