Ditt Mål er Vår Visjon!

  • Fag- og sertifiseringskurs
  • Videregående skole
  • Høyere utdanning

Norge er verdens nest største sjømateksportør og det legges til grunn at det er et potensial for en femdobling av aktiviteten de neste tretti år. Norsk Havbruksakademi vil bistå deg i å nå dine mål i en kunnskapsbasert næring i rask utvikling og med behov for kvalifiserte medarbeidere.


Møt teamet
robert1

Robert Jørgensen

Styreleder | Daglig leder

Robert Jørgensen har 30 års erfaring fra etablering og drift av private skoler, inkludert Norsk Lydskole, Film og TV-akademiet, Norsk Vinfagskole og Nordisk Institutt for Scene og Studio – NISS. Robert er utdannet programingeniør, men økonomi-, ledelses- og markedsføringsstudier la grunnlag for en gründervirksomhet med etablering av et 20-talls selskaper i inn-og utland. Robert ble i 2009 kåret som Brand Manager of the Year i Sør-Afrika.

Paul Birger Torgnes

Styremedlem | Medlem av Faglig Råd

Paul Birger Torgnes er adm.dir i Fjord Marin Holding AS, ordfører i Sjømat Norge og Visepresident i Federation of European Aquaculture Producers Assn. Paul Birger har bred erfaring fra norsk- og internasjonalt havbruk og har vært generalsekretær i Norske Fiskeoppdretteres Forening, president i International Salmon Farmers Assn, konsernsjef i Fjord Seafood, nestleder i styret for Nord Universitet og har innehatt flere verv i Norges Forskningsråd.

Kjell Arne Engelsø

Styremedlem | Lærer

Kjell Arne Engelsø har pedagogisk utdanning, mastergrad i Kunnskapsledelse og studier innen personaladministrasjon, yrkes- og arbeidslovgivning, personalpsykologi og didaktisk veiledning. Kjell Arne er bedriftsrådgiver i eget selskap og sertifisert innen kvalitetsrevisjon, kvalitetsledelse og risikostyring. Hans omfattende arbeidspraksis inkluderer bl.a. lærer, rektor ved Brønnøysund videregåendes skole og seniorrådgiver i utdanningsavdelingen, NFK.


 

Arnfinn Torgnes

Pedagogisk leder | Lærer

Arnfinn Torgnes har bakgrunn som pedagog, men økologi-, fiskeri– og akvakulturstudier la grunnlag for et virke innen havbruksnæringen. I tillegg til mer enn 30 års erfaring som fiskeoppdretter, har Arnfinn innehatt en rekke ledelses- , styre- og tillitsverv i næringen, inkludert leder for Nordland Fiskeoppdretterlag og styremedlem i Fjord Seafood ASA. Arnfinn har også drevet opplæringsvirksomhet rettet mot havbruksnæringen.

Lene S. Lien

Styremedlem og lærer

Lene S. Lien er Assisterende daglig leder ved Norsk Havbrukssenter AS. Lenes bakgrunn omfatter høyere utdanning i Havbruksdrift og ledelse fra Høgskolen i Bodø (HiBO), arbeidserfaring fra praktisk akvakulturarbeid og undervisningserfaring fra Val Videregående skole, linje for Akvakultur. Lene har også hatt prosjektledelses- og undervisningsansvar ved gjennomføring av kurs som fagoperatør i akvakultur – Praksiskandidat.

Johan Ormøy

Kursinstruktør

Johan Ormøy er daglig leder i Brønnøy Kranservice AS som er godkjent  tilbyder av sertifisert sikkerhetsopplæring.  I tillegg til bred yrkespraksis innen maskin- og anleggsbransjen, inkludert mer enn 30 år som kranfører, har Johan lang erfaring som instruktør innen en rekke opplæringsmoduler for sertifisert sikkerhetsopplæring.  Johan er instruktør på våre sertifiseringskurs og vil undervise på våre planlagte videregående skole- og fagskoletilbud.