NORSK HAVBRUKSAKADEMI:

Videregående skole

Havbruksakademiet ligger på Toft Brygge, 7 km fra Brønnøysund. Skolen startet opp i august 2018 og har 38 elever på Vg1 Naturbruk med akvakultur, Vg2 Akvakultur og Vg3 Studieforberedende Naturbruk.

Mer Info

Høyere yrkesrettet utdanning

Norsk Havbruksfagskole tilbyr fagskole-studiene Havbrukstekniker (30 studiepoeng) og Driftsleder Havbruk (60 studiepoeng – Fagskolegrad). Skolestart: 11. januar 2021.

Mer Info

Fag- og sertifiseringskurs

Norsk Havbruksakademi tilbyr sertifiseringskurs rettet mot havbruksnæringen, inkludert kurs som forbereder til teorieksamen som praksiskandidat for de som ønsker å ta fagbrev som fagoperatør.

Mer Info


Regionale havbruksbedrifter:
  • Vi understreker behovet for rekruttering av kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og støtter Norsk Havbruksakademis etablering av utdanningstilbud i akvakultur i regionen –Marine Harvest * SinkabergHansen/Bindalslaks * Norsk Havbrukssenter * Vegalaks * Vega Sjøfarm * Akva Design * Akva Future * Aquaculture Innovation * Eco Fjord Farming * Plastsveis * TruckTek * Akvapartner * Egersund Net * Nova Sea