CAMPUS BLÅ:

Videregående skole

Havbruksakademiet ligger på Toft Brygge, 7 km fra Brønnøysund. Skolen har 48 elever på Vg1 Naturbruk – blå linje, Vg2 Akvakultur, Vg2 Fiske og fangst samt Vg3 Studieforberedende Naturbruk.

Mer Info Skolebrosjyre

Høyere yrkesrettet utdanning

Norsk Havbruksfagskole tilbyr studiepoenggivende fagskolestudier og modulkurs for havbruksnæringen. Nyhet: Driftsplanlegging, økonomi og ledelse – 10 studiepoeng.

Mer Info Skolebrosjyre

Fag- og sertifiseringskurs

Campus BLÅ Kurs og konferanse tilbyr sertifiseringskurs rettet mot havbruksnæringen, inkludert praksiskandidatkurs for de som ønsker å ta fagbrev som fagoperatør.

Mer Info Kursbrosjyre


Regionale havbruksbedrifter:
  • Vi understreker behovet for rekruttering av kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og støtter etableringen av utdanningstilbud i akvakultur i regionen –Marine Harvest * SinkabergHansen/Bindalslaks * Norsk Havbrukssenter * Vegalaks * Vega Sjøfarm * Akva Design * Akva Future * Aquaculture Innovation * Eco Fjord Farming * Plastsveis * TruckTek * Akvapartner * Egersund Net * Nova Sea