Ønsker du jobb i en spennende, internasjonal vekstnæring?

Havbruksnæringen tilbyr utfordrende og fremtidsrettede jobber.
Mulighetene er mange og behovet er stort for ansatte med kvalifikasjoner innen akvakultur.
Havbruksakademiet er en videregående skole med 15 elever på Vg1 Naturbruk med akvakultur, 15 elever på
Vg2 Akvakultur og 8 elever på Vg3 Studieforberedende Naturbruk. Skolens beliggenhet på Toft brygge utenfor Brønnøysund, med nærhet til sjø og oppdretts aktiviteter og samarbeid med lokale oppdrettsaktører, gir unike muligheter for opplæring i moderne fiskeoppdrett.

 

Vg1 NATURBRUK med akvakultur

Vg1 Naturbruk med akvakultur gir deg en helhetlig forståelse av bruk av natur og en integrert samhandling mellom praksis og teori. Du lærer om arbeid på oppdrettsanlegg og tar båtførerprøven og sikkerhetskurs.

Havbruksakademiet følger offentlige læreplaner, se Læreplan for Vg1 Naturbruk.

Opplæringen skal bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du vil få mulighet til å arbeide med konkrete aktiviteter der produksjonsprosess, teknikk og kvalitet henger sammen.

Opplæringen i felles programfag omfatter Naturbasert produksjon, Naturbasert aktivitet og Yrkesfaglig fordypning, og vil favne et utvalg aktiviteter i et økologisk og samfunnsmessig perspektiv.

Vg2 AKVAKULTUR

Vg2 Akvakultur omfatter opplæring i moderne fiskeoppdrett gjennom teori og praktisk erfaring. Kurset gir deg forståelse for sammenhenger mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet og inkluderer kranfører-, truckfører- og VHF-sertifikat. Fullført og bestått Vg2 Akvakultur, 2 år som lærling på oppdrettsanlegg og bestått fagprøve gir fagbrev som Fagoperatør i akvakultur.

Havbruksakademiet følger offentlige læreplaner, se Læreplan for Vg2 Akvakultur.

Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring, basert på biologisk produksjon med krav til kvalitet i prosesser og produkter. Programfagene skal utvikle markedsforståelse og gi innsikt i næringens rolle i samfunnet og rolle som internasjonal matprodusent. Videre skal programfagene legge grunnlaget for en yrkeskompetanse som kan bidra til fortsatt vekst og utvikling av næringen, og gi kunnskap om rammebetingelser og nasjonal forvaltning av næringen.

Opplæringen skal legge til rette for at du skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innen daglig røkting og drift av akvakulturanlegg, ut fra miljøkrav og biologiske forhold.
I økologisk, bærekraftig og etisk perspektiv skal opplæringen bidra til å utvikle din evne til samarbeid, refleksjon, kreativitet og tverrfaglig tenkning.

Opplæringen i programfagene skal favne bredden i norsk akvakulturnæring når det gjelder arter, anleggstyper og driftsformer. Opplæringen skal bidra til å utvikle yrkesforståelse gjennom samarbeid med lokalt næringsliv, der teori og praksis knyttes sammen. Programfagene skal legge grunnlaget for videre yrkesutdanning som lærling i akvakultur eller videre studieforberedende utdanning.

 

Vg3 STUDIEFORBEREDENDE NATURBRUK med akvakultur

Vg2 Akvakultur-elever har fra og med skoleåret 2020/21 mulighet til å skaffe seg Generell studiekompetanse ved Havbruksakademiet, for dermed å kvalifisere for opptak ved høgskole- eller universitet. Vg3 Studieforberedende Naturbruk kan tas før- eller etter lærlingperiode og fagbrev,  og en kan også velge å gå direkte fra Vg3 Studieforberedende Naturbruk til høgskole- og universitetsstudier.

Se Fag- og timeoversikt for Vg3 Studieforberedende Naturbruk med akvakultur.

Opptak til Vg3 Studieforberedende Naturbruk med akvakultur skjer etter karakterer fra Vg2 Akvakultur. Dersom det er flere søkere enn skolen har plass til, prioriteres opptaket basert på gjennomsnittskarakter fra Vg2 Akvakultur.Havbruksakademiet – Et valg for fremtiden!

Som ung på Sør-Helgeland har du spennende muligheter innen havbruksnæringen, en næring i sterk vekst og der kompetanse er etterspurt.
Havbruksakademiet er en liten skole med til sammen 38 elever fordelt på tre klasser. Dette gir god kontakt mellom elever, lærere og administrasjon. Vi jobber aktivt for et godt læringsmiljø og for at våre elever opplever at de blir sett og trives.
Havbruksakademiet ligger på bryggekanten og med nærhet til oppdrettsfasiliteter. Samlokalisering med tre havbruksselskaper gir unike muligheter for læring i et havbruksmiljø og der du vil kunne lære fra noen av de beste i næringen.
Velkommen som søker til Havbruksakademiet!

Alexander Halsen
Rektor

Søknad – Havbruksakademiet

Søknadsfrist: 1. april 2021 (Vg1/Vg2/Vg3)
Skolestart: Vg1 Naturbruk: 23. august 2021
Vg2 Akvakultur: 24. august 2021
Vg3 Studieforb.: 24. august 2021
Skolepenger: Kr 5.000 per skoleår.
Kontakt: Tel.: 91 92 11 02
post@havbruksakademiet.com

 


Sikkerhetskurs Vg1 2018
  • Havbruksakademiet er en veldig lærerik og bra skole. Vi har engasjerte lærere, mye praksis og lærer godt hvordan vi skal forberede oss til å komme ut i arbeidslivet. Vi har også et godt mattilbud, som gir oss energi og motivasjon.–Emilia Hauan Lundeby, Vg2 2019

  • Vi har artige skoledager og dyktige lærere. Jeg trives veldig godt og kan anbefale skolen!–Bendik Bakken, Vg1 2018