Akvakultur

kr 22.500

Praksiskandidat- og privatistkurs

Akvakultur passer for deg som ønsker å arbeide innen havbruk og som ønsker å ta fagbrev som fagoperatør. Kurset forbereder til teorieksamen som praksiskandidat eller til privatisteksamener med påfølgende læretid.
Kurset tilbys både som klasseromsundervisning og som «klasserom-på-nett» hvor du deltar i undervisningen via videokonferanse – uavhengig av hvor du er og fra din egen PC/Mac.

NB; Oppmelding til privatisteksamen gjøres på www.privatistweb.no eller via hjemfylkets internettsider innen 15. september 2021.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

Lengde 80 undervisningstimer
Tidspunkt Samlingene foregår over tre uker, kl. 08:00 – 16:00
Kursstart Høst 2021
Sted Campus BLÅ, Toft Brygge utenfor Brønnøysund, eller klasserom-på-nett (krever god internettlinje)
Kursavgift
kr 17 750,-
Course # 0
Length 0 hours in class (0 weeks)
Time Morning classes, Monday + Wednesday, 09.00 – 11.30
Start Høst 2021 (Finishes dd)
Place
Price Kr 17 750

Description

Formål

Akvakulturfaget skal bidra til å utvikle forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser, menneskelig aktivitet og teknologi. Videre skal faget fremme forståelse for utviklingen i nasjonale og internasjonale markeder og den innvirkning dette har på resultatet til den enkelte bedriften samt legge grunnlag for å utvikle endringskompetanse med tanke på fortsatt vekst og utvikling av næringen.

Opplæringen skal gi mulighet til å utvikle økologisk, etisk og teknisk kompetanse knyttet til arbeid på oppdrettsanlegg. Opplæringen vektlegger derfor stell av vannlevende organismer i ulike livsstadier, årssykluser og miljøer samt utvikle kompetanse i bruk og vedlikehold av anlegg og teknisk utstyr. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kompetanse innen arbeidsmiljø og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Hovedområder

Fagoperatør i akvakultur-utdanningen er basert på Læreplan i akvakultur Vg2 som omfatter hovedområdene Drift og produksjon, Anlegg og teknikk og Oppdrett og Miljø samt Læreplan i akvakulturfaget Vg3 som omfatter hovedområdene Røkting og drift og Produkt og kvalitet.

Røkting og drift

I dette hovedområdet inngår optimalisering av vekst og velferd gjennom hele produksjonssyklusen, der fôringsregime, hygiene og produksjonsstrategier er sentralt. Videre omfatter det oppbygging, virkemåte og drift av anlegg og redskaper, instrumenter og utstyr for produksjon. Helse, miljø og sikkerhet inngår også i dette hovedområdet.

Produkt og kvalitet

Hovedområdet omfatter kvalitetssikringssystemer og prosedyrer i tilknytning til prosesser og produkter på arbeidsplassen. I dette inngår matvaresikkerhet, sporbarhet, standarder, sertifisering, produksjonsplaner og markedskrav til produkter. Hovedområdet dekker også risikovurdering og beredskapsplanlegging for anlegg, utstyr, oppdrettsorganismer og personell. Regelverk og standarder for oppdrettsvirksomhet er en del av hovedområdet.

Læremateriell

Kurset benytter læreboken Akvakultur – Vg2 Havbruk i Norge 2. utgave (Bernt Bjerkestrand, Vett og Viten, 2013)

Praksiskandidat (AKV3102) – eksamen

Som praksiskandidat avlegger du tverrfaglig teorieksamen i lærefaget, – en sentralt gitt fem timers skriftlig eksamen. Eksamen arrangeres to ganger hvert år og du melder deg opp som privatist ved en videregående skole eller på www.privatistweb.no innen oppmeldingsfristene 15. september og 1. februar.
Eksamen gjennomføres i 02.juni 2021.

Lærlingeløp (AKV2001, AKV2002, AKV2003, AKV2004) – eksamen

Hvis du ikke har arbeidserfaring anbefales det at du avlegger eksamener i programfagene (Drift og produksjon, Anlegg og teknikk, Oppdrett og Miljø) samt tar tverrfaglig eksamen. Eksamen arrangeres to ganger hvert år og du melder deg opp som privatist på din fylkeskommunes hjemmesider eller på www.privatistweb.no innen oppmeldingsfristene 15. september og 1. februar.
Eksamen gjennomføres i mai/juni 2021.

Fagprøve / fagbrev

Bestått eksamen og minimum fem års dokumentert relevant arbeidserfaring gir deg mulighet til å avlegge fagprøven. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Påmelding / mer informasjon

E-post:  post@havbruksakademiet.no
Tlf.:        91 92 11 02

Timeplan

Timeplan