Fagoperatør i akvakultur – Praksiskandidat

kr 22.500

Fagoperatør i akvakultur – Praksiskandidat passer for deg som har praksis fra arbeid innen akvakultur og som ønsker å ta fagbrev som fagoperatør. Kurset forbereder til teorieksamen som praksiskandidat og gjennomføres som samlingsbasert klasseromsundervisning, 10 dager á 9 undervisningstimer.

Lengde 90 undervisningstimer
Tidspunkt Samlingene foregår over tre uker, kl. 08:00 – 17:00
Kursstart 12. oktober (3 dager uke 42, 4 dager uke 44 og 3 dager uke 46)
Sted Toft Brygge (Toftveien 80, 8909 Brønnøysund)
Kursavgift
kr 15 750,-
Course # 0
Length 0 hours in class (0 weeks)
Time Morning classes, Monday + Wednesday, 09.00 – 11.30
Start Høst 2020 (Finishes dd)
Place
Price kr 15 750,-

Description

Formål

Akvakulturfaget skal bidra til å utvikle forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser, menneskelig aktivitet og teknologi. Videre skal faget fremme forståelse for utviklingen i nasjonale og internasjonale markeder og den innvirkning dette har på resultatet til den enkelte bedriften samt legge grunnlag for å utvikle endringskompetanse med tanke på fortsatt vekst og utvikling av næringen.

Opplæringen skal gi mulighet til å utvikle økologisk, etisk og teknisk kompetanse knyttet til arbeid på oppdrettsanlegg. Opplæringen vektlegger derfor stell av vannlevende organismer i ulike livsstadier, årssykluser og miljøer samt utvikle kompetanse i bruk og vedlikehold av anlegg og teknisk utstyr. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kompetanse innen arbeidsmiljø og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Hovedområder

Fagoperatør i akvakultur-utdanningen er basert på Læreplan i akvakulturfaget Vg3 og omfatter hovedområdene Røkting og drift og Produkt og kvalitet.

Røkting og drift

I dette hovedområdet inngår optimalisering av vekst og velferd gjennom hele produksjonssyklusen, der fôringsregime, hygiene og produksjonsstrategier er sentralt. Videre omfatter det oppbygging, virkemåte og drift av anlegg og redskaper, instrumenter og utstyr for produksjon. Helse, miljø og sikkerhet inngår også i dette hovedområdet.

Produkt og kvalitet

Hovedområdet omfatter kvalitetssikringssystemer og prosedyrer i tilknytning til prosesser og produkter på arbeidsplassen. I dette inngår matvaresikkerhet, sporbarhet, standarder, sertifisering, produksjonsplaner og markedskrav til produkter. Hovedområdet dekker også risikovurdering og beredskapsplanlegging for anlegg, utstyr, oppdrettsorganismer og personell. Regelverk og standarder for oppdrettsvirksomhet er en del av hovedområdet.

Læremateriell

Kurset benytter læreboken Akvakultur – Vg2 Havbruk i Norge 2. utgave (Bernt Bjerkestrand, Vett og Viten, 2013)

Praksiskandidat – eksamen

Som praksiskandidat avlegger du tverrfaglig teorieksamen i lærefaget, – en sentralt gitt fem timers skriftlig eksamen. Eksamen arrangeres to ganger hvert år og du melder deg opp som privatist ved en videregående skole eller på www.privatistweb.no innen oppmeldingsfristene 15. september og 1. februar.
Eksamen gjennomføres i desember 2020.

Fagprøve / fagbrev

Bestått eksamen og minimum fem års dokumentert relevant arbeidserfaring gir deg mulighet til å avlegge fagprøven. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Påmelding / mer informasjon

E-post:  post@havbruksakademiet.com
Tlf.:        91 92 11 02