Fiskevelferd – Nivå 1

kr 4.950

Kurset er et grunnkurs i fiskevelferd over to dager og oppfyller kompetansekravet i akvakulturdriftsforskriften § 6. Kurslærer Rolf Nordmo er havbruksveterinær med spisskompetanse innen fiskehelse, og har deltatt som foredragsholder på 11 internasjonale fiskehelsekongresser.

Lengde 15 undervisningstimer
Tidspunkt kl 08:50 – 14:50
Kursstart Høsten 2020
Sted Toft Brygge (Toftveien 80, 8909 Brønnøysund)
Kursavgift
Kr 4.950,- som inkluderer lunch og kaffe/te begge dager
Overnatting Kontakt Norsk Havbrukssenter for overnatting i rorbu
Course # 0
Length 0 hours in class (0 weeks)
Time Morning classes, Monday + Wednesday, 09.00 – 11.30
Start Høsten 2020 (Finishes dd)
Place
Price Kr 4.950

Description

Kursinnhold:

Kurset går over to dager, kl. 08.50 – 14.50.

Dag 1:  Generell del:
08:50-09:00: Introduksjon til kurset
09:00-09:50: Etikk og dyrevelferd fisk: Hvorfor er det relevant?
10:00-10:45: Dyrevelferdsloven med tilhørende forskrifter
10:45-11:30: Kan fisken kjenne frykt og smerte? Hva vet vi om dette?
11:30-12:00: Lunsj
12:00-14:00: Laksens biologi, anatomi og fysiologi
14:10-14:50: Hvordan påvirker stress fiskens generelle helsetilstand?

Dag 2: Settefisk- og matfiskanlegg, laks:
08:50-09:35: Stress og håndtering i de ulike produksjonstrinn
09:45-11:30: Lakselus: Biologi, medikamentell behandling, mekanisk avlusing
11:30-12:00: Lunsj
12:00-13:00: De viktigste bakterie- og virussykdommene
13:10-13:55: Vaksinering og forebyggende arbeid
14:05-14:50: Plenumsdiskusjon og quiz

Kursholder: Jørgen Strømsholm

Jørgen er marinbiolog og lektor. Han har erfaring fra settefisk- og matfiskproduksjon, og underviser i akvakultur ved Havbruksakademiet.

Påmelding / mer informasjon

E-post:  post@havbruksakademiet.com
Tlf.:        91 92 11 02

Andre lignende kurs:

    Kurs Kursstart Kursavgift Informasjon
    Rømningssikring Ikke fastsatt Kr 2.500 Mer info
    Rensefisk Ikke fastsatt Kr 1.250 Mer info
    Lusetelling Ikke fastsatt Kr 1.250 Mer info