Kunnskapsbasert næring i sterk vekst

Samtidig som norsk havbruksnæring er i sterk vekst og der både politisk miljø, forvaltning, forskning og næring legger til grunn at det er et potensial for en flerdobling av aktiviteten de neste 20-30 år, skjer det en rask og kunnskapsbasert utvikling innen teknologi, drift, biologi, fiskehelse og genetikk. Dette krever både flere ansatte og ansatte med høyere kompetanse på flere områder. Meldingene fra bransjen er tydelige: Norsk havbruk trenger oppdaterte utdanningsløp på flere kompetansenivåer.

Utdanning i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked

Målet med etableringen av Campus BLÅ (tidligere Norsk Havbruksakademi)  er å utvikle et ledende opplæringssenter innen akvakultur med tilbud langs hele kompetansekjeden. I tillegg til klasseromsbaserte opplæringstilbud, planlegges også modul-, samlings- og nettbaserte studier, noe som vil gi Campus BLÅ et nasjonalt marked. Norge som en internasjonalt ledende aktør innen akvakultur i kombinasjon med ny opplæringsteknologi, gir spennende muligheter også i et internasjonalt opplæringsmarket.


* Campus BLÅ  har inngått intensjonsavtale med Nord Universitet om et samarbeid for kurs på bachelor- og mastergradsnivå

Opplæring på flere nivå

Campus BLÅ dekker hele kompetansekjeden innen akvakultur; Fag- og sertifiseringskurs, videregående utdanning (fagbrev i akvakultur og fiske og fangst) og høyere yrkesrettet utdanning (fagskolestudier).
Campus BLÅ har også søkt om etablering av Campus BLÅ Folkehøgskole. Følg linken for en virtuell tur på skoleområdet.

Våre opplæringstilbud

 • Fag- og sertifiseringskurs inkludert 90 timers kurs for teoretisk fagprøve i akvakultur.
 • Fagutdanning – Videregående skole
  Havbruksakademiet er en videregående skole med 48 elever på Vg1 Naturbruk – blå linje, Vg2 Akvakultur, Vg2 Fiske og fangst og Vg3 Studieforberedende naturbruk med akvakultur.
 • Høyere utdanning
  • Fagskolestudier (høyere yrkesrettet utdanning)
   Norsk Havbruksfagskole har godkjenning som fagskole  med studie-tilbudene Havbrukstekniker  (30 studiepoeng) og Driftsleder Havbruk (60 studiepoeng – Fagskolegrad). Dette gir spennende videreutdanningsmuligheter for fagoperatører i akvakultur. Studiestart: 6. september 2021.
  • Høgskolekurs*
   Campus BLÅ har intensjonsavtale med Nord Universitet om samarbeid for kurs på bachelor- og mastergradsnivå.

Optimal beliggenhet og samarbeid med lokale aktører

Campus BLÅ har en unik beliggenhet på Toft Brygge utenfor Brønnøysund, i et maritimt miljø med nærhet til oppdrettsfasiliteter. Samarbeid med ledende oppdrettsaktører i regionen og med andre opplæringsaktører, sikrer en bred faglig forankring.

Undervisningstillatelse for akvakultur

Havbruksakademiet har undervisningstillatelse for oppdrett av laks. Tillatelsen drives i samarbeid med Sinkaberg Hansen og  dette sikrer våre elever en realistisk og kvalitativt god opplæring i praktisk akvakultur i tråd med næringens behov.

Faglig Råd – Akvakultur

Vi har opprettet Faglig Råd, – et rådgivende organ med ressurspersoner fra havbruksnæringen som skal sikre oppdaterte undervisningstilbud i samsvar med arbeidsmarkedets behov.

God mottagelse

Etableringen av Campus BLÅ støttes av Sjømat Norge, Brønnøy kommune, Sør-Helgeland Regionråd og av en samlet havbruksnæring i regionen.


Sjømat Norge:
 • Vi ser svært positivt på initiativet som er reist på Helgeland for å etablere et nytt utdanningstilbud. Dette vil være svært positivt for næringslivet i regionen og for unge som ikke trenger å reise så langt for enten å ta utdanning, videre- eller etterutdanning.