Om opptak til Havbruksakademiet

Havbruksakademiet har hele landet som inntaksområdet og er åpent for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlig videregående skole. Søknadsfrist er 1. mars. Etter denne fristen behandler skolen søknader fortløpende dersom det er ledige plasser.

Du søker opptak til Havbruksakademiet ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema. Du kan også søke ved å printe ut søknadsskjema og sende dette per post sammen med nødvendige vedlegg.
Før du går i gang med søknadsprosessen, anbefaler vi deg å se gjennom følgende:

Nyttig informasjon for søkere
Inntaksreglement

Søknad – Vg1 Naturbruk med akvakultur

Søkere må dokumentere fullført 10-årig grunnskole.
Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må derfor vedlegge:

  • Karakterutskrift for 1. halvår i 10. klasse
  • Karakterutskrift for avsluttende fag i 8. og 9. klasse

NB: Attestert kopi av vitnemål/kompetansebevis med standpunkt- og eksamenskarakterer for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt vitnemål/kompetansebevis.
Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar vitnemål/kompetansebevis.

Søknad – Vg2 Akvakultur

Ved opptak til Vg2 Akvakultur prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg1 Ved Havbruksakademiet. Inntak til resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg1 Naturbruk – akvakultur.
Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må vedlegge:

  • Karakterutskrift for 1. halvår Vg1 Naturbruk

NB: Attestert kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt katakterutskrift for Vg1 Naturbruk.. Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar denne karakterutskriften.

Søknadsskjema 2020

Har du spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen, kan du sende oss en e-post på post@havbruksakademiet.com eller du kan ringe oss på tlf: 91 92 11 02