Om opptak til Norsk Havbruksfagskole

Opptak til Norsk Havbruksfagskole reguleres av Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling ved Norsk Havbruksfagskole AS  på www.lovdata.no.

Opptak til Norsk Havbruksfagskole studier krever fullført og bestått videregående opplæring innen akvakultur og med fagbrev som Fagoperatør i akvakultur.

Søker som ikke fyller det formelle opptakskravet kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse, der søkeren må kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet. Se forskriftens Kapittel 2. Opptak.

Norsk Havbruksfagskole har rullerende opptak. Dersom det er flere søknader enn plasser, vil kvalifiserte søkere plasseres på venteliste i den rekkefølge søknadene er mottatt.

 

Søkere som får tilbud om studieplass aksepterer tilbudet ved å returnere signert studiekontrakt innen frist gitt av skolen. Studenten kan miste studieplassen hvis skolen ikke har mottatt signert studiekontrakt innen fristen.

Studenter kan søke om å få fritak for deler av utdanningen på grunnlag av dokumentert relevant utdanning og kompetanse, for eksempel sertifiseringer tilsvarende den enkelte fagutdannings sertifiseringskurs (Se Forskriftens Kapittel 3)

Du søker opptak til Norsk Havbruksfagskole ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema. Du kan også søke ved å printe ut søknadsskjema og sende dette per post sammen med nødvendige vedlegg.

Har du spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen, kan du sende oss en e-post på post@havbruksfagskolen.no eller du kan ringe oss på tlf: 91 92 11 07

Søknadsskjema 2021