Elektronisk søknadsskjema – 2021

Du søker opptak til Norsk Havbruksfagskole ved å bruke dette elektroniske søknadsskjemaet. Dersom du heller ønsker å sende søknad per post eller levere søknaden direkte til skolens kontor, laster du ned søknadsskjema her.

Opplysninger som oppgis i søknadsskjemaet blir behandlet i tråd med Personvernloven.

NB: Søknaden vil først bli behandlet når all dokumentasjon er mottatt.
1. Søker

2. Vedlegg

Søkere som søker om opptak på formelt grunnlag skal legge ved kopi av vitnemål fra videregående utdanning. Attester for arbeidserfaring må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og innhold i arbeidet. Attester må være datert for å komme i betraktning.

Ordinært opptak:
Legg ved dokumentasjon på fagbrev som fagoperatør i akvakultur

Realkompetansevurdering:
Legg ved dokumentasjon på utdanning relevant erfaring jf. Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling ved Norsk Havbruksfagskole AS § 2-3 og 2-5, femte ledd

3. Studievalg


Ved bekreftet opptak, vil du motta tilbud om skoleplass og en opptaksavtale som du må signere og returnere til skolen.